teknisk förvaltning i Fagersta och norbergs kommun

NVK logotyp
Norbergs kommuns logotyp
Fagersta kommun logotyp

SÖK PÅ SIDAN

Kontakta norra västmanlands kommunalteknikförbund

Postadress:

Box 2, 737 21 Fagersta

Telefon:

0223-446 00

Fax:

0223-164 30

Öppettider:

08.00-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 21 ­Fagersta

Avfall och renhållning

I Fagersta och Norberg ansvarar Vafab Miljö AB för renhållningen sedan den 1 april 2015. Även insamling av hushållsavfall sköts av Vafab i egen regi. Kundadministrationen med fakturering sköts från och med 1 maj 2017 av VafabMiljö.

soptunna

Sopsortering

I båda kommunerna delar vi upp hushållsavfallet i komposterbart avfall och restavfall i bruna respektive gröna kärl. För tidningar, förpackningar, batterier, farligt avfall med mera gäller särskild insamling vid återvinningsstationerna. Beträffande papper i Fagersta insamlas detta även vid fastighetsinfart genom en idrottsförening. Vår strävan är att minska mängden restavfall genom bättre källsortering av hushållsavfallet.

Undantag från den ordinarie sophämtningen, som exempelvis gemensam sopbehållare, förlängt hämtningsintervall eller befrielse från sophämtning, hanteras lika i Fagersta och Norberg. Vem som prövar vad framgår av respektive renhållningsordning samt av ansökningsblanketterna på sidan om respektive kommuns taxa.

Avfallsportal

Förutom informationen till höger kan du även läsa mer om sopsortering på Sveriges avfallsportal Sopor.nu. Där får du ytterligare information om hur du sorterar avfall, varför det ska sorteras och vad som händer med soporna.

Sorteringsguide

VafabMiljö, som har hand om Återbruken i Fagersta och Norbergs kommun, har en sorteringsguide. Du kan också ta hjälp av mobilen och via app till IPHONE eller ANDORID hitta information om hur du sorterar avfall, adress till närmaste återvinningsstation med mera. "Sortera rätt med mobilen".

Soptips FagerstaPDF

Soptips NorbergPDF

Sidansvarig:

Linda Halldin-Normann

Senast ändrad:

2017-04-26

Scrolla upp